Das Ambulans | Uluslararası Ambulans Hizmetleri| Hasta Sorumlulukları
Hasta Sorumlulukları

Sayın Hastamız,

Sağlık hizmetlerinin uygun bir biçimde yürütülebilmesi için hastayla sağlık personelinin işbirliği yapması gereklidir. Sağlığınıza en kısa sürede kavuşmanız sağlık ekibiyle sizin aranızdaki uyuma bağlıdır.
1) Doktorunuzu ismiyle tanımak, onun size önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak, en başta gelen sorumluluklarınızdan biridir. Yeterince açıklama yapılmadığını hissettiğiniz veya konuyu iyice anlamadığınız zaman konu hakkında tamamen aydınlanıncaya kadar soru sormakla yükümlüsünüz.
2) Tıbbi durumunuz hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumlusunuz. Şikayetlerinizi mevcut veya geçirdiğiniz bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri, kullandığınız ilaçları ve alışkanlıklarınızı eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalısınız.
3) Tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüsünüz.
Tedavi giderleriniz bağlı olduğunuz kurumunuz tarafından karşılanıyorsa, kurum bilgilerinizi doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle sorumlusunuz.
4) Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.
5) Planlanan tedaviyi reddettiğiniz veya hekimin talimatlarına uymadığınız takdirde doğacak onuçlardan siz sorumlusunuz.
Bütün bu tedbirler sizi en kısa zamanda sağlığınıza kavuşturmak amacıyla alınmaktadır.

Teşekkür Ederiz...


Das International | 2017 ©