Das International | Uluslararası Ambulans Hizmetleri| Hizmet İçi Eğitimler
Hizmet İçi Eğitimler

Göreve başlamış veya başlayacak olan personelimize 14 ana başlıktan oluşan konular hakkında kalite departmanımız tarafından sistemli olarak eğitimler verilmekte ve sonrasında arkadaşlarımız sınava tabi tutulmaktadırlar. 100 üzerinden 79 tam notu alamayan personelimiz için eğitim süreci uzatılmakta ve üç kere başarısız olan personelimizin iş akdi fesih edilmekte vaya görev başlangıcına onay verilmemektedir.


Das International | 2017 ©