Das Ambulans | Uluslararası Ambulans Hizmetleri| Kalite Çalışmalarımız
Kalite Çalışmalarımız

Das International olarak Uluslararası Kalite belgesi olan JCI için hazırlanmaktayız. International (JCI), sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini arttırmaya odaklanmış, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuştur. JCI`ın amacı, tüm dünyada sağlık hizmeti sunan kurumların uluslararası standartlara ve kriterlere uygunluğunu denetlemek ve hasta güvenliği ve memnuniyeti gibi konular başta olmak üzere kalite artışını ve gelişmeyi teşvik etmektir.


Das International | 2017 ©