Das Ambulans | Uluslararası Ambulans Hizmetleri| Organizasyonlarda Acil Sağlık
Organizasyonlarda Acil Sağlık

Konser, festival, kongre, spor müsabakaları gibi yasa gereği katılımcı sayısı 49 kişiyi geçen etkinliklerde acil olan veya olmayan rahatsızlıklarda etkin ve doğru müdahalenin olay yerinde sunulmasıdır. Ambulans, acil sağlık aracı ve çadır gibi arguvanlar ile bu hizmet sağlanmaktadır.


Das International | 2017 ©